Misy karazany telo ny VAVAKA, dia ny vavaka mangataka, vavaka mitady, ary vavaka mandondona

 
Author: 
Melchi Razato