Témoignage : ...raha mino ianao dia ho hitanao ny Voninahitr'Andriamanitra!

 
Melchi Razato