Aza be fangatak' andro rehefa manao zavatra

 
Melchi Razato