Salamo

Salamo

 
1

Fiantsoana izao rehetra izao hidera an’Andriamanitra.
1

Fitarainana ataon’izay alaim-panahy sy enjehina.

Pages