Nomery

Nomery

 
1

Ny hanomezana tanàna ho an’ny Levita.
1

Ny ho faritry ny tany Kanana.

Pages