Mika

Mika

 
1

Ny faharatsian’ny Isiraely, sy ny hanjo azy, ary ny hibebahany, sy ny hamindran’Andriamanitra fo aminy.
1

Teny fampibebahana ny Isiraely.

Pages