Marka

Marka

 
1

Ny nanambaran’i JESOSY ny handravana an’i Jerosalema, sy ny hihaviany indray. Mat. 24.1-51; Lio. 21.5-36.
1


Pages