Joela

Joela

 
1

Ny amin’ny handatsahana ny Fanahy Masina, sy ny hitsarana ny firenena rehetra.
1

Filazana ny loza hanjo, sy fiantsoana ny olona hibebaka.

Pages