Joda

Joda

 
Joda 1
1

1 Joda, mpanompon’i JESOSY Kristy sady rahalahin’i Jakoba,

mamangy izay olona voantso, malala ao amin’Andriamanitra Ray sy voatahiry ho an’i JESOSY Kristy; 

2 hampitomboina ho anareo anie ny famindrampo sy ny fiadanana ary ny fitiavana.