Joba

Joba

 

NY BOKIN' I JOBA

Anarany: Tsy anarana Israelita satria tsy Israelita i Joba.

1. Fitarihanteny ankapobeny

1

Ny teny navalin’i Jehovah an’i Joba.

Pages