Jeremia

Jeremia

Voice mp3 audio: 
1

Ny nandosiran’ny olona nankany Egypta, sy ny teny nampilazain’Andriamanitra ny amin’ny handresen’ny Kaldeana an’i Egypta.
1

Ny nangatahan’ny Jiosy an’i Jeremia haka hevitra amin’i Jehovah, ary ny anatra nataon’i Jeremia tamin’ny Jiosy kosa noho ny tsy nanekeny ny saina avy tamin’i Jehovah.

Pages