Jakoba

Jakoba

 
1

Fanamelohana ny mpanan-karena ratsy fanahy.
1

Fananarana ny tia ady sy ny mpisintaka sy ny manendrikendrika ary ny tsy manaiky ny fitondran’Andriamanitra.

Pages