Isaia

Isaia

 
1

Ny fandavan’i Jehovah ny maro noho ny fanao tsy marina narahiny, sy ny fitahiana kasainy ho amin’ny mibebaka.
1


Pages