Hagay

Hagay

 
1

Ny voninahitry ny tempoly vaovao sy ny fitahiana ho azon’ny olon’Andriamanitra.
1

Famporisihana ny olona hanao ny tempoly.