Habakoka

Habakoka

 
1

Vavaka nangatahan’ny mpaminany famindrampo.
1

Ny nilazan’i Jehovah tamin’ny mpaminany ny amin’ny handringanana ny Kaldeana.

Pages