Genesisy

Genesisy

Voice mp3 audio: 
1

Ny tso-dranon’Isiraely nanambarany izay ho toetry ny zanany mirahalahy avy.
1

Ny tso-drano nataon’i Jakoba tamin’i Manase sy Efraima, zanakalahin’i Josefa.

Pages