Fitomaniana

Fitomaniana

 
1

Fitarainana amin’Andriamanitra sy fangatahana ny hodian’ny soa nananana fahiny.
1

Fietren-tena noho ny fitsarana ataon’Andriamanitra, ary fanantenam-pamonjena.

Pages