Eksodosy

Eksodosy

 
1

Ny nitenenan’Andriamanitra ny Zanak’Isiraely, sy ny nanetren’ireo tena.
1

Ny namangian’i Jetro an’i Mosesy, sy ny hevitra natorony azy.

Pages