Daniela

Daniela

 
1

Toky ho an’ny olon’Andriamanitra fa tsy ho resin’ny fahavalony izy.
1

Ny vavaka nataon’i Daniela, sy ny teny nolazaina taminy ny amin’ny herinandro fito-polo.

Pages