Asan' ny Apostoly

Asan' ny Apostoly

 
1

Ny nahatongavan’i Paoly tany Jerosalema, sy ny nataony hampihena ny tsi-fitiavan’ny Kristiana tany Palestina azy.
1


Pages