Amosa

Amosa

 
1

Ny hamaliana ny Isiraely noho ny fahotany.
1

Ny fahitana ny amin’ny handravana ny fanjakana be ota, sy ny hananganana indray ny tabernakelin’i Davida.

Pages