2 Samoela

2 Samoela

 
1

? Ny nanisana ny olona, sy ny aretimbe nanjo azy tamin’izany.
1

?

Pages