2 Petera

2 Petera

 
1

Ny amin’ny hihavian’ny Tompo, sy fananarana noho izany.
1

Ny hahafantarana ny mpampianatra sandoka, sy faminaniana ny handringanana azy.

Pages