1 Timoty

1 Timoty

 
1


1

Ny amin’ny fitondrana ny loholona sy ny vehivavy mpitondratena mbamin ny sasany koa, ary anatra ho amin’ny mpanompon’olona.

Pages