1 Korintiana

1 Korintiana

 
1

Ny amin’ny famoriam-bola ho an’ny olona malahelo tany Jerosalema. Teny farany sy fanaovam-beloma.
1

Ny amin’ny fitsanganan’ny maty.

Pages